Prawo rodzinne, cywilne, odszkodowania

Sprawy cywilne i rodzinne w tym o zapłatę, o rozwód, dział spadku, podział majątku, zniesienie współwłasności, o kontakty, o alimenty i inne. Prowadzenie spraw o odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe osób pokrzywdzonych wypadkami komunikacyjnymi.