Prawo karne

Obrona w sprawach karnych (w tym w postępowaniach o wykroczenia) począwszy od postępowania przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (Policja, Prokuratura), postępowanie przed Sadem I Instancji, przed Sądem II Instancji w postępowaniu odwoławczym (apelacyjnym) oraz przed Sądem Najwyższym.

Zastępstwo procesowe w postępowaniach  karnych osób pokrzywdzonych wyrządzonych na ich szkodę przestępstwem.