Odszkodowania

Prowadzenie spraw o odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe osób pokrzywdzonych wypadkami komunikacyjnymi.