Obsługa firm

Obsługa prawna firm, w tym małych i średnich przedsiębiorców, rozwiązywanie na bieżąco problemów wiążących się z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, w tym sporządzenie opinii prawnych, umów, zastępstwo przed Sądami Powszechnymi w każdego rodzaju postępowaniach, windykacja należności.